УПИС 2022/2023.

У наредној школској години, наша школа уписује следеће смерове:

Четворогодишњи смерови:

Трогодишњи смерови: