ФИНАНСИЈКИ ТЕХНИЧАР

Уколико знате да баратате новцем, онда је ово прави смер за вас. Овај oбразовни профил има своје предности у односу на остале из економске струке, јер је проценат запошљавања младих у овој области, одмах по завршетку средње школе, веома висок. Ово занимање захтева велику одговорност, јер је у вашим рукама сва финансијска основа једног предузећа.


Образовни профил финансијски техничар је полазна тачка за успешну професионалну и пословну будућност. Његовим одабиром, изучаваћете предмете којима се стичу знања и вештине пре свега из финансијских и рачуноводствених области, неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији, осигурању, менаџменту предузећа. Такође, определивши се за овај профил, стичете и општу културу и образовање – учењем страног језика, радом на рачунару, употребом пословног бонтона, итд.
У данашње време, тешко је пронаћи радника од поверења за бригу о финансијама. Наша школа се труди да сваки ученик овог профила, постане радник од поверења.

Оставите одговор