НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Име и презиме Врста стручности степен

стручн

% рад. времена лиценца
ЈЕЛЕНА МАРТИНОВИЋ професор српског језика и књижевности VII 100 не
МАЈА МАЛОБАБИЋ-ХАЏАЈЛИЋ професор српског језика и књижевности VII 100 да
НАТАША ИНЂИЋ професор српског језика и књижевности VII 100 да
СЛАЂАНА ЛИЧАНИЋ професор српског језика и књижевности VII 100 не
МАРИЈА ЂОКИЋ професор енглеског језика и књижевности VII 100 да
ЂОРЂЕ ВУКОВИЋ професор енглеског језика и књижевности VII 100 да
НАТАША МАТИЋ професор енглеског језика и књижевности VII 100 не
БРАНКО МАКСИМОВИЋ магистар наука физичке културе VII 100 да
НИКОЛА МАРТИЋ професор тјелесног одгоја VII 100 да
СВЕТИСЛАВ КОВИЋ професор физичке културе VII 60 да
НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ дипломирани теолог VII 110 не
дипломирани историчар уметности VII 100 да
ТОМИСЛАВ КОЛАРИЋ дипломирани историчар VII 50 да
СИНИША ЕРИЋ дипломирани историчар VII 55 да
САЊА БЕРИЋ професор географије VII 80 да
МИЛИЦА ЈАКЕЉ професор марксизма VII 110 да
ЉИЉАНА БЕЉИЋ дипломирани математичар VII 100 да
МИЛИСАВ ЈОКСИМОВИЋ дипломирани математичар VII 100 да
МАЈА САВИЋ математичар VII не
Марија Петровић дипломирани математичар VII 100 не
РАДЕ РОСИЋ дипломирани инжењер организационих наука VII 100 не
ДЕЈАН ТАДИЋ дипломирани инжењер електротехнике VII 100 да
АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ дипломирани инжењер електротехнике VII 100 не
ЈЕЛЕНА ДРМАНОВИЋ дипломирани инжењер машинства
професор физике и основа технике
VII 100 не
ВЛАДИМИР ПАНИЋ дипломирани биолог VII 70 да
КЛАРА КАКУЧКА дипломирани хемичар VII 80 да
МИЛИЦА МАЛЕТИЋ мастер професор хемије VII 70 да
ЖИВАН ВЕШИЋ дипломирани инжењер пољопривреде VII 100 да
МИОМИР КНЕЖЕВИЋ дипломирани инжењер пољопривреде VII 100 да
БРАНИСЛАВ БЕРИЋ дипломирани ветеринар VII 100 да
АЛЕКСАНДАР АЋИМОВИЋ дипломирани ветеринар VII 100 да
МИЛИЈАНА СМИЉАНИЋ дипломирани ветеринар VII 100 не
БОЖИДАР ИГЊАТОВИЋ дипломирани ветеринар VII 55 не
ТАТЈАНА ЛОВАШ дипломирани ветеринар VII 100 не
ВЕСНА МАРТИНОВИЋ дипломирани инжењер машинства VII 100 не
ДРАГАН ПРШИЋ дипломирани инжењер машинства VII 100 да
МИЛЕ УРОШЕВИЋ дипломирани инжењер машинства VII 100 да
ДРАГАН ЋИРОВИЋ дипломирани инжењер машинства VII 102 да
НАТАША МАРИНОВИЋ КОВИЋ дипломирани инжењер машинства VII 104 не
БИЉАНА ЛУКИЋ дипломирани инжењер технологије VII 100 да
НАДА ЈЕЛЕСИЋ дипломирани економиста VII 100 да
СИНИША БАЋАНОВИЋ дипломирани економиста VII 100 да
СНЕЖАНА ШУПЕЉАКОВИЋ дипломирани економиста VII 100 да
ДАНКА САВКИЋ дипломирани економиста VII 100 да
ИВАНА КРУНИЋ дипломирани економиста VII 100 да
БОЈАНА КОЈИЋ ЈЕЗДИМИРОВИЋ дипломирани економиста VII 100 не
ГОРАН ВРУЋКИЋ дипломирани инжењер саобраћаја VII 103 не
ДРАГАНА ЂОНЛИЋ дипломирани инжењер саобраћаја VII 103 не
ИВАНА МИШКОВИЋ ГАЈИЋ дипломирани инжењер саобраћаја VII 97 не
НИКОЛА РОСИЋ дипломирани инжењер саобраћаја VII 98 не
МИЛОШ СТЕВАНОВИЋ возач моторних возила

инструктор „Б“категорије

V 102 не
АЛБЕРТ ПАНИЋ дипломирани економиста – менаџер за хотелијерство VII 100 да
МАРКО ЖУНИЋ менаџер гастрономије VI 100 не
НИКОЛА ЈОЛДИЋ менаџер куварства VI 50 не
ИВАН ЂУКИЋ менаџер угоститељства VI 100 не
кувар специјалиста V 97,5 не
ВИДОЈКА ВУКОМАНОВИЋ кувар специјалиста V 100 не
ЈЕЛЕНА КОСТАДИНОВИЋ дипломирани мастер психолог VII 20 не
ЗОРИЦА ЖИВАНОВИЋ професор француског језика VII 5 да
МИЛЕНА МАРТИНОВИЋ доктор медицине VII 10

Оставите одговор