ПЛАНОВИ КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ

План писмених провера знања за прво тромесечје школске 2018/2019. године

План писмених провера знања за четврто тромесечје школске 2017/2018. године

План писмених провера знања треће тромесечје 2017/2018.

План писмених провера знања за друго тромесечје школске 2017/2018. године

План писмених задатака и контролних вежби за четврто тромесечје 2016/2017.
План писмених и контролних вежби за треће тромесечје 2016/2017.

План писмених и контролних вежби за друго тромесечје 2016/2017.
План писмених и контролних вежби за прво тромесечје 2016/2017

План контролних и писмених вежби за четврто тромесечје

План контролних и писмених задатака за треће тромесечје

План контролних и писмених за друго тромесечије

план контролних и писмених задатака за четврти разред

план контролних и писмених задатака за трећи разред

план контролних и писмених задатака за други разред

план контролних и писмени задатака за први разред