За ученике

Чланови тима за безбедност и заштиту ученика од насиља 2023/2024. године

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИКСРИМИНАЦИЈЕ школске 2023/2024. године

 

  1. Мирјана Јездимировић – координатор
  2. Бојана Којић-Јездимировић – директор
  3. Јелена Владимировић – психолог
  4. Весна Мартиновић – наставник
  5. мр Славица Петровић – наставник
  6. Раде Росић – наставник
  7. Јана Благојевић – члан Ученичког парламента
  8. Слађана Уларџић – представник Центра за социјални рад
  9. Милорад Костић – представник МУП-а

 

КОНТАКТ СА ЧЛАНОВИМА ТИМА:

015/7786-412

015/7786-202

 

Документa