Ветеринарски техничар

Ветеринарски техничар

Овај образовни профил реформисан је 2002.године, а ми смо прву генерацију огледног одељења уписали школске 2009/10. године.

Школске 2011/12. године, огледна одељења су ушла у редовни образовни систем. Циљ реформисаног образовног профила је да оспособи ученика за активно и одговорно ангажовање на свим пословима у складу са компетенцијама ветеринарског техничара, које су прецизно дефинисане задацима и стандардима струке.

Предност реформисаних одељења у односу на класична је у томе што се ради са мањим бројем ученика, а на вежбама се деле на групе, тако да професор може много више времена да посвети сваком ученику.

Концепција наставног програма предвиђа већи фонд часова стручних предмета и практичне наставе. Ученици обављају практичну наставу у ветеринарском кабинету и у Ветеринарској станицама у околним селима. Такође имају и стручне посете фармама, сајмовима и изложбама животиња.

Овај образовни профил одликује се увођењем организационих новина као што су: изборна настава, информационе технологије и предузетништво. Увођењем изборне наставе, ученик има могућност да самостално креира свој образовни процес.

Зашто ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР? • зато што волим животиње
• зато што што желим да бринем о здрављу животиња и људи
• зато што желим да завршим факултет и постанем ветеринар, апотекар, професор…
• зато што у мојој околини постоји велика могућност запошљавања са овим занимањем

slika