Техничар друмског саобраћаја

Tехничар друмског саобраћаја

,,Мачванска средња школа” у Богатићу оспособљава ученике за образовни профил техничар друмског саобраћаја, у трајању од четири године.
Овај образовни профил омогућава ученицима да стекну теоријска и практична знања о организацији и превозу путника и робе, о безбедности и регулисању саобраћаја, о саобраћајној инфраструктури, моторима и моторним возилима, као и многе друге детаље везане за друмски саобраћај.
Након завршетка школовања, техничар друмског саобраћаја, постаје стручно осбособљен да обавља следеће послове:
– планирање, припрема, организација и контрола рада возног парка,
– води бригу о техничкој исправности и економичности возног парка,
– обрађује и води евиденцију и документацију за возни парк и возно особље,
– обавља шпедитерске послове,
– врши технички преглед, регистрацију и осигурање возила,
– израђује ред вожње,
– израђује цене превоза путника и робе,
– планира постављање саобраћајне сигнализације,
– испитује и прати промене на транспортном тржишту, итд.

Програмом школовања, за овај образовни профил, обухваћена је и бесплатна обука за “Б” категорију и полагање возачког испита.
Ученици након завршеног овог образовног профила, имају могућност и да своје школовање наставе на великом броју факултета и виших школа.

Untitled