СВЕТИ САВА

Скромно и у складу са епидемиолошком ситуацијом, обележили смо школску славу Светог Саву.