ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

Подношење пријеве за упис за први уписни круг
непосредно у школи, обавља се 14. и 15.7.2022.
године, од 8-15 часова
Други уписни круг – 16.7.2022. године, од 8 – 15
часова.
Потребна документа за упис:
 Извод из матичне књиге рођених
 Попуњен образац пријаве за упис у средњу
школу (добија се у школи)
 Сведочанство о завршеној основној школи
 Сведочанства последња три разреда основне
школе
 Уверење о положеном завршном испиту
 Лекарско уверење за упис у средњу школу
 Дипломе о освојеним наградама
Лекарско уверење за образовне профиле возач
моторног возила и техничар друмског саобраћаја
издаје Завод за медицину рада, док за остале
образовне профиле лекарско уверење издаје
педијатар надлежне здравствене установе
.
ДОБРО НАМ ДОШЛИ!!!