Запослени

Наставно особље

Општеобразовни предмети

предмет име и презиме звање степен стручне спреме радно ангажовање (%)
Српски језик и књижевност Наташа Ђурић професор српског језика и књижевности VII  
Маја Малобабић професор српског језика и књижевности VII  
Слађана Личанић професор српског језика и књижевности VII  
Јелена Кнежевић професор српског језика и књижевности VII  
Ђурђина Ђонлић мастер професор језика и књижевности VII  
Физичко васпитање Светислав Ковић професор физичке културе VII  
Марко Угљешић професор физичке културе VII  
Владан Михајловић дипломирани педагог физичке културе VII  
Математика Марија Петровић професор математике VII  
Маја Савић мастер математичар VII  
Душко Вешић мастер математичар VII  
Енглески језик Марија Ђокић професор енглеског језика и књижевности VII  
Ђорђе Вуковић професор енглеског језика и књижевности VII  
Наташа Матић професор енглеског језика и књижевности VII  
Верска настава Драган Ковачевић дипломирани теолог VII  
Ликовна култура Ивана Бојичић мастер ликовне културе VII  
Музичка култура Бобан Симић дипломирани музички педагог VII  
Историја Синиша Ерић дипломирани историчар VII  
Драган Шево дипломирани историчар VII  
Биологија Владимир Панић дипломирани биолог VII  
Географија Сања Берић професор географије VII  
Социологија / Филозофија Милица Јакељ професор марксизма VII  
Рачунарство и информатика Дејан Тадић дипл. инж. електротехнике VII  
Раде Росић дипл. инж. организационих наука VII  
Хемија Гордана Милинковић мастер хемичар VII  
Психологија Катарина Радић      
Право Маријана Милински дипломирани правник VII  
Здравствено васпитање Светлана Кнежевић      

Стручни предмети

подручје рада име и презиме звање степен стручне спреме радно ангажовање (%)
Ветерина Миомир Кнежевић      
Бранислав Берић      
Александар Аћимовић      
Живан Вешић      
Милијана Ђаламић      
Татјана Ловаш      
Маја Дошеновић      
Машинство Весна Мартиновић      
Наташа Мариновић Ковић      
Драган Пршић      
Драган Ћировић      
Биљана Лукић      
Јелена Дрмановић      
Милица Малетић      
Саобраћај Горан Врућкић      
Ивана Селенић      
мр Славица Петровић      
Милица Перић      
Ана Матић      
Драгана Ђонлић      
Економија Синиша Баћановић      
Ивана Крунић      
Бојана Којић Јездимировић      
Данка Савкић      
Наташа Симић      
Куварство Алберт Панић      
Марко Жунић      
Иван Ђукић      
Анђелка Поповић      
Видојка Вукомановић      
Милица Ђукић