Возач моторних возила

Возач моторних возила

Саобраћај спада у ред привредних делатности која интегрише све остале привредне активности: без саобраћаја се не могу обављати: пољопривреда, туризам, индустрија, трговина и др. Стога, наши ученици већ након завршене школе, уколико не наставе даље образовање, могу пронаћи запослење на територији општине Богатић, као и у региону.

Образовни профил – Возач моторних возила је један од најновијих образовних профила у „Мачванској средњој школи“ и уведен је школске 2020/2021. године због дефицитарности овог занимања. Према податку из септембра 2021. године, у Србији тренутно постоји 160 000 професионалних возача, а недостаје још од 5 000 до 8 000 професионалних возача годишње (извор: Пословно удружење „Међународни транспорт“), а школу заврши 1 000 возача сваке године. Чињеница је и да из економских разлога, домаћи возачи одлазе на тржиште Европске Уније, те су националне компаније принуђене да у потрази за радном снагом ангажују возаче који су већ пензионисани. Један од начина решавања проблема недостатка возача је да држава, односно компаније одређеним мерама задрже возаче у Србији, као и да се старосна граница за управљање одређеним категоријама спусти на 18 година, што би се надоместило квалитетнијом обуком. Решавању проблема недостатка професионалних возача мора систематски приступити и да у томе треба да буду укључени сви субјекти који се баве транспортом и превозом.

Занимање – Возач моторних возила је постало дефицитарно. Нови образовни смер – Возач моторних возила тек треба да оправда своје постојање. Наши ученици након завршеног школовања стичу право да добију тзв. сертификат о професионалној компетенцији (ЦПЦ) и звање професионалног возача, што је дефинисано Законом о безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије (члан 203.) и на тај начин задовоље захтеве тржишта рада Републике Србије, као и земаља у окружењу. Посао возача моторних возила је веома одговоран и од особе захтева потпуну сконцентрисаност у сваком тренутку. Занимање возач моторних возила подразумева управљање моторним возилима: камионима, специјалним возилима, превоз робе и путника, као и поправке мањих кварова на возилима. Похађањем овог смера ученици ће још научити и како правилно и одговорно да се понашају у саобраћају.

Школа поседује просторне капацитете за реализацију наставе: технички опремљене учионице и радионицу. Реализација практичне наставе оба образовна профила се делом реализује у саобраћајним предузећима на територији Мачванског округа.