Машински техничар моторних возила

Машински техничар моторних возила

Овај образовни профил је формиран са намером да омогући ученицима стицање неопходног теоријског и практичног знања о моторима, моторним возилима и њиховој опреми, правилној експлоатацији, одржавању, елементима аутоматизације и дијагностици исправности мотора и моторних возила.
Током четворогодишњег школовања ученици се оспособљавају за:
• Дијагностику исправности мотора и моторних возила
• Оперативно вођење и сервисирање возила у сервису, као и технолошког поступка поправке
• Оперативно праћење производње и одржавања моторних возила
Уписом овог образовног профила ученицима се отвара могућност даљег школовања на неком од факултета: машински, саобраћајни,
електротехнички, ФОН…
У току школовања ученицима се омогућава практичан рад у аутосервисима , сервисима техничког прегледа, гаражама као и БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА ВОЗАЧА Б КАТЕГОРИЈЕ.